ภาษาไทย
ENG
繁體
Tiếng Việt

ความเป็นมาของ NIKKOR

ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปรับจากฟิล์มมาเป็นดิจิตอลก็คือการถือกำเนิดของอุปกรณ์ระบบประมวลผลภาพ ความต้องการด้านต่างๆ เกี่ยวกับเลนส์จึงมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวงการกล้องเองก็เปลี่ยนแปลงไป โดยในจุดนี้ การออกแบบและผลิตเลนส์ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ ที่นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพแล้วยังตัองคำนึงถึงการรองรับระบบประมวลผลภาพด้วย การออกแบบเลนส์ในยุคนี้นั้นแตกต่างจากที่ผ่านมา มีพัฒนาการเกิดขึ้นมากมายเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการเคลือบผิว เพื่อลดการสะท้อนบนพื้นผิวภายใน ซึ่งมันได้นำมาสู่การเคลือบผิวด้วยนาโนคริสตัล สิ่งนี้ไม่ได้มีเพียงเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของภาพ แต่มันยังเป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพของผลงานให้มีลักษณะที่ตอบโจทย์สำหรับยุคดิจิตอล มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นที่จะต้องพิจารณาความต้องการในแง่มุมต่างๆ โดยถ้วนทั่ว เช่น จะทำอย่างไรเพื่อให้ภาพมีลักษณะชัดตื้น หรือมีประสิทธิภาพในการแยกความละเอียดได้สูงพอ ด้วยการที่เลนส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสุดท้ายที่ได้จากกล้อง และแม้ว่าสภาพทางกายภาพของเลนส์จะเป็นระบบอนาล็อก แต่ในยุคดิจิตอลนี้ความต้องการให้เลนส์มีความสามารถในการสร้างผลงานที่แตกต่างและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพนั้นมีสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน